Servicii Tehnice

Cerinţele faţă de nivelul serviciilor IT sunt în continuă creştere, şi pentru a menţine calitatea la standarde europene sunt necesare îmbunătăţiri permanente în procesele şi condiţiile de lucru. Pentru a ne conforma tendinţelor, în anul 2014 a fost deschis noul IT Service Centru care răspunde la cele mai înalte standarde ale partenerilor globali, şi reprezintă:
 • 40 de specialişti de calificare înaltă, instruiţi pe toate continentele conform programelor vendorilor de top
 • Standuri pentru testarea echipamentelor şi a programelor software de ultimă generaţie
 • Laboratoare tehnice pentru simularea noilor soluţii în mediile informaţionale a clienţilor noştri
 • Inventar de piese de schimb în valoare de peste $300.000, pentru oferirea celui mai înalt nivel de deservire (SLA)
 • 8 echipe mobile pentru deservirea clienţilor pe întreg teritoriul Moldovei
Pentru asigurarea unei interacţiuni eficiente cu clientul se foloseşte serviciul automatizat de suport tehnic (Service Desk) bazat pe stantadele ITIL şi managementul calităţii ITSM, metodologie de înaltă referinţă la nivel mondial. Informaţia clientului este tratată conform standardului ISO 27001 a securităţii informaţionale.

Soluţii

Suport Tehnic În cadrul suportului tehnic oferim servicii de IT oursourcing complex, deservire pe perioada de (post-)garanţie, reparaţie a echipamentului.

IT Outsourcing

IT Outsourcing este procesul prin care se transmite gestionarea sistemelor şi echipamentelor informaţionale către o companie terţă. În acest caz, executorul garantează efectuarea serviciilor indicate în contract în conformitate cu nivelul de servicii întocmit (Service Level Agreement – SLA). Compania DAAC System Integrator oferă orice nivel de servicii de deservire tehnică, principalul tip fiind deservirea cu asigurarea timpului garantat de recuperare a operabilităţii echipamentului / a sistemului, care include şi înlocuirea pieselor defectate. Acum, pentru o plată fixă lunară delegaţi toate responsabilităţile şi riscurile IT către o companie specializată.

Deservire pe perioada de (post-)garanţie

Dispunem de centre de deservire autorizate pentru toate brandurile pe care le propunem pieţii. Suntem regulat certificaţi conform standardelor, şi resursele investite în asigurarea calităţii ne face partenerul de referinţă #1 al producătorilor. În cadrul contractelor de deservire tehnică efectuăm lucrări de profilaxie a echipamentelor, înlăturăm defectele apărute, înlocuim piesele de schimb şi consumabilile, actualizăm soluţiile software, oferim o monitorizare a incidentelor non-stop. Echipamentele cu care avem experienţă majoră sunt:
 • Bancomate şi produse conexe
 • Echipamente de reţea
 • Servere şi sisteme de stocare
 • Soluţii de alimentare neîntreruptă
 • Generatoare electrice
 • Imprimante de viteză mare
 • Echipamente de oficiu
 • Dispozitive Apple

Reparaţia echipamentului

În caz că, clientul nu are un contract activ de deservire tehnică, echipamentul poate fi reparat la solicitări unice. Însă această opţiune este suboptimală dacă clientul are nevoie de o continuitate asigurată a afacerii. Dacă se doreşte o standardizare în privinţa termenului de rezolvare a incidentelor, ba şi mai mult – a evitării incidentelor, compania noastră vă încurajează să consideraţi delegarea responsabilităţilor către un partener specializat, printr-un contract de deservire a componentelor critice pentru afacerea dvs.
Servicii Inginereşti Înainte de a lua decizia cu privire la o investiţie într-un proiect nou, extindere sau restructurare IT, se recomandă obţinerea unor consultaţii specializate. Noi oferim o gamă de servicii custumizate, printre care: proiectarea, testarea şi asigurarea securităţii informaţionale, auditul şi consultanţa.

Proiectarea

Avînd o experienţă de mai mult de un deceniu în implementarea sistemelor informaţionale complexe, am fost martori la eşecuri majore a unor proiecte construite pe baza celor mai sofisticate tehnologii. De aici mereu atragem atenţia clienţilor noştri la faptul ca o proiectare profesionistă defineşte succesul rezultatului final. Compania DAAC System Integrator posedă o expertiză solidă în proiectarea sistemelor informaţionale ţinînd cont de toate componentele specifice IT.

Testarea şi asigurarea securităţii informaţionale

În cadrul asigurării securităţii informaţionale acoperim următoarele aspecte:
 • Crearea şi implementarea sistemului de management a securităţii informaţionale
 • Securitatea informaţiei
 • Securitatea fizică
 • Securitatea programelor software
 • Securitatea echipamentului
 • Securitatea procedurilor
 • Securitatea reţelelor de calculatoare
 • Securitatea telecomunicaţiilor
 • Analiza risculrilor.
Pe lîngă cele menţionate mai sus, oferim suport în obţinearea certificării ISO 27001.

Audit şi consultanţă

Auditul infrastructurii IT reprezintă evaluarea complexă a modului în care infrastructura IT este proiectată şi implementată într-o companie, dar şi a măsurii în care aceasta corespunde nevoilor companiei şi susţine productivitatea angajaţilor. După colectarea minuţioasă a datelor, se efectuează o simulare a scenariilor critice, se analizează deficienţele şi riscurile înalt probabile, şi în final se generează cîteva seturi de recomandări raportate la posibilităţile clientului.
Implementarea Soluţiilor Oferim servicii profesioniste în scopul lansării în exploatare cu succes a sistemelor IT. Etapele principale includ:
 • Analiza incipientă (statutul sistemului curent, descrierea schimbărilor propuse, expunerea recomandărilor)
 • Proiectarea sistemei informaţionale integrate (formarea obiectivelor, conceptualizarea, crearea sarcinii tehnice, stabilirea graficului de realizare, transmiterea proiectului tehnic detaliat)
 • Realizarea (instalarea şi configurarea sistemei, stabilirea regulamentelor de exploatare, instructajul personalului, recomandări pentru optimizarea proceselor interne)
 • Lansarea proiectului pilot (verificarea conformităţii faţă de documentaţie, derularea testării, fixarea erorilor)
 • Lansarea în exploatare, inclusiv monitorizarea funcţionării.
 • Parteneri
 • Clienţi
Cisco
Dell
Oracle
APC
Hitachi
Apple
Microsoft
Diebold Nixdorf
Symantec
Printronix
VMware
BS2
Teksan
OKI
AMP
Citrix
FG Wilson
Moldtelecom
Orange
Moldcell
Moldova Agroindbank
Mobiasbancă
Moldindconbank
Energbank
FinComBank
Banca Comercială Română
ProCredit Bank
Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Banca Socială
Comerţbank
Eximbank
Unibank
Casa Naţională de Asigurări Sociale
Franzeluţa
Teleradio Moldova
Curtea de Conturi
Registru
Primăria municipiului Chişinău
Compania Naţională de Asigurări în Medicină
Serviciul Vamal
Proiecte
Echiparea şi deservirea a 1000 de bilbioteci din toate raioanele Moldovei
Auditul conformităţii Sistemului de Management al Securităţii Informaţionale cu cerinţele criteriilor de securitate ale standardului internaţional ISO/EIC 27001:2005
ATMeye.iQ pentru o Bancă comercială din Moldova