Reţele de Date

Odată cu creşterea productivităţii tehnicii de calcul şi sporirii capacităţii şi complexităţii aplicaţiilor, creşte şi necesitatea faţă de reţelele de comunicare eficiente, care integrează toate tipurile de trafic de date.

De-a lungul anilor, compania DAAC System Integrator a acumulat o experienţă bogată în crearea reţelelor corporative mari, realizînd proiecte la nivel naţional, unind instituţii cu filiale în toate raioanele Moldovei într-o reţea unică şi integrînd tot spectrul de servicii.

Specialiştii noştri posedă competenţele de implementare a celor mai moderne soluţii, care răspund tuturor cerinţelor în ceea ce priveşte funcţionalitatea, posibilitatea de extindere, eficienţa şi gestiunea. Colaboratorii DAAC System Integrator sunt certificaţi conform programelor Cisco Systems (CCSP, CCNP, CCDA, CCNA, CSE), noi fiind unica companie în Moldova posesoare a certificatului CCIE.

Soluţii

Comutatoare O reţea sigură este garantul activităţii stabile şi a securităţii datelor. În plus, acesta este centrul de comunicare pentru toţi colaboratorii companiei dumneavoastră.

Compania DAAC System Integrator oferă comutatoare (switch) de performanţă şi calitate înaltă, create cu posibilitate de scalabilitate pe viitor şi în măsură să îndeplinească toate cerinţele reţelelor moderne de voce, de transmitere de video şi date şi care, pe lângă toate, se deosebesc printr-un preţ rezonabil. Atuul nostru este livrarea soluţiilor care vor funcţiona pe întreaga durată de viaţă a reţelei, asigurînd astfel recuperarea maximă a investiţiilor, fie că este vorba despre convertitori Ethernet de nivel 3 şi platforme multi-service de acces sau de carduri de reţea, sau convertitori media.
Routere Router-ele analizează datele transmise prin reţea, schimbă metoda de împachetarea a datelor şi le transmit în altă reţea sau în alt tip de reţea. Ele unesc compania dumneavoastră cu lumea externă, protejează informaţia dumneavoastră împotriva ameninţărilor de securitate şi determină priorităţile.

În funcţie de obiective pot fi selectate routere, care suportă funcţii diverse. Aceste funcţii pot include următoarele:
  • Firewall: software specializat, care analizează datele primite şi protejează reţeaua dumneavoastră de afaceri împotriva atacurilor
  • Reţeaua virtuală privată (VPN), este o metodă de garantare a accesului securizat în reţea a colaboratorilor aflaţi la distanţă
  • Reţeaua telefoanelor IP, permite unirea reţelelor corporative de computere şi de telefoane folosind tehnologiile de voce şi de conferinţă pentru simplificarea şi unificarea comunicaţiilor.
Experţii companiei DAAC System Integrator pot oferi soluţii adaptate optim pentru crearea reţelelor corporative de orice complexitate.
Puncte de acces fără fir A fi în conexiune neîntreruptă presupune aplicarea tehnologiilor wireless. Provocarea este de a obţine acceaşi performanţă ca şi în cazul conexiunii fizice în acelaşi timp asigurînd standardele de securitate.

Soluţiile fără fir oferite de DAAC System Integrator sunt recunoscute ca cele mai bune din clasa lor, mai ales din punct de vedere al asigurării securităţii şi a protocoalelor de autentificare. Funcţiile inteligente de evidenţă a contextului, cum ar fi colectarea informaţiei despre locaţia utilizatorului în incinta unei reţele de Wi-Fi, permit companiilor să distribuie serviciile mobile la utilizatori pentru a îmbunătăţi calitatea accesului fără fir.

Experţii companiei DAAC System Integrator vor efectua o analiză tehnică detaliată, vor selecta tehnologiile şi soluţiile optimale organizaţiei clientului, şi vor asigura suportul tehnic de după implementare.
  • Parteneri
  • Clienţi
Cisco
Dell
Allied Telesis
ZyXEL
Moldtelecom
Banca Naţională a Moldovei
Orange
UNDP
Moldcell
Sun  Comminications
UNAIDS
Moldova Agroindbank
Victoriabank
Mobiasbancă
Moldindconbank
Banca Comercială Română
ProCredit Bank
Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Casa Naţională de Asigurări Sociale
Gas Natural Fenosa
Curtea de Conturi
Registru
Serviciul de Informaţii si Securitate
Proiecte
Lista proiectelor majore