Noutăţi
15.10.2014

Securitatea informaţională în Moldova. Protejarea informaţiei.

Conferinţa internaţională «Securitatea cibernetică în Moldova: Provocaţii, tendinţe şi soluţii»

Pe data de 15 octombrie 2014, la Chişinău s-a desfăşurat conferinţa internaţională «Securitatea cibernetică în Moldova: Provocaţii, tendinţe şi soluţii». A doua conferinţă internaţională cu tema „securitatea cibernetică” a reunit experţi din domeniul securităţii informaţionale, experţi autohtoni din sectorul IT, reprezentanţi ai sectoarelor public şi privat.

În era globalizării tehnice, spaţiul cibernetic intră în categoria fenomenelor unice ale societăţii moderne. Nu mai există graniţe, doar viteză sporită şi anonimitate. Nu trebuie, însă, trecut cu vederea faptul, că accesibilitatea internetului nu înseamnă doar posibilităţi nelimitate, ci există şi riscul de a deveni victima experţilor calificaţi cu numele de hackeri. Astăzi, infractorii cibernetici reprezintă o ameninţare reală pentru întreaga lume.

Compania DAAC System Integrator, reprezentată de Inginerul pe Securitatea Informaţională Andrei Sorochin, a împărtăşit experienţa sa în domeniul securităţii aplicaţiilor web destinate sectorului public.

Securitatea aplicaţiilor web

Raport la tema «Securitatea aplicaţiilor web în sistemele informaţionale publice» a expus problema şi tendinţele principale ale elaborării şi exploatării sigure a sistemelor informaţionale, care funcţionează pe baza tehnologiilor web în sectorul public. Au fost analizate cauzele vulnerabilităţii aplicaţiilor web, identificate de către experţii DAAC System Integrator în procesul asigurării protecţiei informaţiei sistemelor date la realizarea proiectelor în colaborare cu organizaţiile publice. Părţile interesate au primit recomandări practice, care permit sporirea nivelului securităţii informaţionale a sistemelor informaţionale publice prin îmbunătăţirea proceselor organizaţionale, legate de elaborarea şi exploatarea lor sigură.      

Testarea penetrării.

Al doilea raport «Testarea penetrării: expunerea erorilor» a eliminat unele concepţii greşite, legate de utilizarea măsurilor preventive de protecţie a informaţiei pe baza testării penetrării. Publicului i-a fost prezentat un comentariu analitic generalizat al rezultatelor evaluării nivelului de securitate a infrastructurii informaţionale a organizaţiilor, rezultate din investigarea perimetrului de reţea de către experţii DAAC System Integrator în anul curent. În afară de aceasta au fost prezentate exemple reale ale rezultatelor testării, precum şi informaţii referitoare la particularităţile abordării implementate în testarea penetrării.
«Noi sperăm, că experienţa DAAC System Integrator în domeniul dat va contribui la sporirea eficacităţii Conceptului Naţional al Securităţii Cibernetice, care se află acum în proces de elaborare» a spus Andrei Sorochin, încheindu-şi astfel prezentarea.