Noutăţi
17.05.2012

În Chişinău a avut loc cel de-al 3 – a Summit Internaţional al Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale „Moldova ICT Summit 2012”.

În Chişinău a avut loc cel de-al 3 – a Summit Internaţional al Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale „Moldova ICT Summit 2012”.
În Chişinău a avut loc cel de-al 3 – a Summit Internaţional al Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale „Moldova ICT Summit 2012”.În prezent, acest eveniment poate fi considerat unul din principalele evenimente autohtone din domeniul TI. Tehnologiile, serviciile informaţionale şi comunicaţionale constituie factorul cheie în dezvoltarea tuturor domeniilor din sfera social – economică. În cadrul Summit-ului, o importanţă deosebită a fost acordată strategiei „Moldova Digitală 2020”, şi anume utilizarea tehnologiilor TI pentru asigurarea transparenţei activităţii guvernului şi organelor de stat, accesului cetăţenilor la informaţia publică. Participanţii acestui eveniment au discutat integrarea tehnologiilor inovaţionale, principiile de parteneriat public privat, problema atragerii investiţiilor şi talentelor tinere.

La acest eveniment, compania DAAC System Integrator a fost prezent în calitate de partener oficial, împreună cu producătorii mondiali Cisco, SAP şi Hitachi. Ca temă de discurs, compania a prezentat  serviciul electronic „E - Reporting” care reprezintă o platformă unică pentru formarea şi transmiterea dărilor de seamă a întreprinderilor  şi organizaţiilor în diverse instituţii de stat şi organe administrative de stat. Serviciul a fost lansat din data de 01.01.2012, fiind susţinut de proiectele USAID/BIZTAR. În prezent, destinatarii rapoartelor electronice sunt Casa Naţională de Asigurare Socială (CNAS) şi Biroul Naţional de Statistica (BNS). În timpul apropiat, în rândul destinatarilor dărilor de seamă  va fi inclusă şi Casa Naţională de Asigurări Medicale (CNAM).

Serviciul electronic „E-Reporting” este format din următorii componenţi de bază:

Portalul unic http://www.raportare.md care asigură utilizatorilor înregistraţi şi autorizaţi posibilităţi de a gestiona şi de a transmite rapoartele în adresa APC din numele a mai multor organizaţii care le reprezintă.
Aplicaţiile specializate ale Beneficiarilor proiectului (CNAS, BNS, CNAM şi altele) care asigură posibilităţi de proiectare şi publicare a formelor de raportare pe portal, primirea şi procesarea rapoartelor prezentate de către utilizatorii autorizaţi.

Pentru utilizarea tuturor posibilităţilor oferite de către serviciul electronic „E-reporting”, beneficiarilor responsabili de pregătirea şi depunerea rapoartelor electronice li se propune înregistrarea de sine stătător pe portal, menţionând din numele cărei companii vor fi expediate rapoartele electronice. Apoi are loc prezentarea destinatarului respectiv  a actelor  necesare, care presupune primirea autorizaţiei pentru transmiterea rapoartelor în format electronic din numele întreprinderii sale.

Avantajele  cheie ale  serviciului electronic „E-Reporting” reprezintă noile posibilităţi,  deschise pentru toate întreprinderile şi organizaţiile, precum şi pentru instituţiile de stat – destinatarii rapoartelor, şi anume:
  • Mediul de lucru unic pentru completare şi transmitere a rapoartelor electronice prezentate la diferite Autorităţi Publice Centrale.
  • Extinderea numărului de utilizatori a serviciilor electronice al fiecărei APC din contul utilizatorilor celorlalţi APC conectaţi la sistem.
  • Posibilitatea de ajustare a serviciului electronic de prelucrare a rapoartelor electronice pentru fiecare APC conform business logicii unice de procesare.
  • Optimizarea business  proceselor de prelucrare a rapoartelor electronice al fiecărei  APC prin utilizarea “best-practice”  a altor APC.
  • Nivelul înalt de stabilitate şi siguranţa funcţionării sistemului în întregime  este asigurat datorită independenţei componentelor tehnologice şi a business proceselor  de prelucrare a rapoartelor electronice ale APC  conectate la sistem.
Astfel, în prezent, serviciul electronic „E-Reporting” reprezintă o platformă în dezvoltare activă pentru realizarea conceptului „Ferestrei Unice”, ce asigură în perspectivă trecerea definitivă la cooperarea „fără hârtie”  a întreprinderilor şi organizaţiilor cu instituţiile de stat şi organele administrative publice.