Noutăţi
11.10.2013

DAAC System Integrator a realizat o vizită de lucru în Armenia

Recent o delegaţie constituită din reprezentanţi ai sectorului public, USAID şi companiilor din domeniul IT din Moldova au realizat o vizită de lucru în Armenia. Scopul misiunii l-a constituit efectuarea schimbului de experienţă privind promovarea sectorului şi iniţierea unor parteneriate viabile în domeniul IT.

Din componenţa delegaţiei au făcut parte: Vitalie Tarlev, Viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; Igor Grosu, Viceministru al Educaţiei; Sergiu Botezatu, Manager Proiecte USAID Moldova; Doina Nistor, Director proiect USAID CEED II, Petru Usatîi, Director de Dezvoltare DAAC System Integrator, reprezentanţi a Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din domeniul TIC  şi a sectorului privat. Vizita a fost organizată şi s-a desfăşurat cu suportul USAID în cadrul Proiectului CEED II.

Agenda vizitei a inclus participarea delegaţiei la o serie de evenimente, printre care: ArmTech Congress şi Digitec 2013 ICT Expo, Conferinţa BSEC privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, dar şi întruniri de lucru cu reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei.

Membrii delegaţiei au întreprins vizite de documentare la centrele de inovaţie şi excelenţă din Armenia: Microsoft Innovation Center, Regional Mobile Application Lab, Armenian National Engineering Lab şi TUMO - Centrul de tehnologii creative pentru tineret. De asemenea, au avut loc o serie de întruniri la Synopsys Armenia, Mentor Graphics Armenia, Centrul de cercetare şi dezvoltare IT, Uniunea Companiilor TIC din Armenia.

Cu un potenţial uman şi economic similar cu al Republicii Moldova, Armenia a înregistrat succese remarcabile în vederea atragerii companiilor multinaţionale din domeniul IT, care realizează proiecte de succes în domeniul cercetării şi dezvoltării de produse program în această ţară, creând locuri de muncă înalt calificate şi bine plătite. Armenia beneficiază, de asemenea, de un suport considerabil extern în vederea promovării TIC în educaţie şi dezvoltare a instruirii creative.

Potrivit părţii armene, formula succesului o reprezintă coagularea eficientă şi sinergizarea eforturilor şi acţiunilor Guvernului, sectorului privat şi partenerilor de dezvoltarea, dar nu în ultimul rând şi o activitate sistematică cu diaspora numeroasă a armenilor de peste hotare în vederea creării unui ecosistem propice dezvoltării inovaţiilor şi încurajării cercetărilor în domeniul IT.