Elaborare de Programe

Soluţiile software contemporane reprezintă un complex de aplicaţii integrate atît în cadrul sistemului informaţional al clientului, cît şi în cadrul serviciilor informaţionale externe. Majoritatea programelor software realizate de noi sînt integrate cu registrele de Stat ale Republicii Moldova şi cu serviciile informaţionale asigurate de Centrul de Guvernare Electronică.

Elaborarea şi implementarea soluţiilor software de către compania noastră este realizată în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2008 “software development and information system implementation”. Asigurarea securităţii informaţionale corespunde cerinţelor standardului ISO/IEC 27001/2005 “software development and information system implementation”. Elaborarea proiectelor de automatizare a activităţii organizaţiilor de stat şi organelor administraţiei publice are loc conform regulamentului tehnic “Procesele ciclului de viaţă a produselor software” RT 38370656 – 002:2006.

Soluţii

Registre La etapa actuală de dezvoltare, Sistemele Informaţionale Naţionale necesită a fi integrate cu resursele informaţionale de bază de stat. Această cerinţă este reglementată de către legislaţia naţională şi îndeplinirea ei este monitorizată de către Întreprinderea Naţională „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”.

Drept resurse informaţionale de bază de stat se consideră:
  • Registrul de stat al populaţiei
  • Registrul de stat al unităţilor de drept
Registrele departamentale şi soluţiile software specializate elaborate de către DAAC System Integrator, toate, într-un fel sau altul, au legătură cu registrele informaţionale de bază.

În secţiunile corespunzătoare ale site-ului nostru, puteţi găsi informaţia referitoare la proiectele realizate şi soluţiile oferite.
Automatizare La un moment dat, în fiecare instituţie care cunoaşte dezvoltare apare necesitatea automatizării activităţii, care vine să rezolve problemele de coordonare şi transparenţă. În acelaşi timp, complexitatea produselor software oferite se află în continuă creştere.

În astfel de circumstanţe, să faci alegerea corectă este destul de dificil. Soluţiile oferite de către noi sunt bazate pe experienţă în domeniul automatizării diferitor sarcini şi înţelegerii necesităţii de a asigura integrare maximă cu mediul informaţional înconjurător.

Relaţiile de parteneriat cu un număr mare de producători mondiali permit alegerea unei platforme optime pentru realizarea proiectelor de orice complexitate în funcţie de specificul lor.
Integrare Integrarea per se este un proces de unificare şi lucru comun a sistemelor informaţionale şi aplicaţiilor software. Sarcini de integrare apar, atât în cazul implementării sistemelor informaţionale noi, cât şi în procesul de dezvoltarea ale celor existente.

În proiectele realizate de către noi, asigurăm integrarea celor mai diverse niveluri: începând de la integrarea componentelor separate ale sistemului informaţional integrat al clientului, care reprezintă module funcţionale, realizate pe diferite platforme, până la integrarea cu sistemele informaţionale externe şi registrele informaţionale de stat.
Licenţe Compania noastră este furnizorul unui spectru larg de produse software pe piaţa Republicii Moldova: sisteme operaţionale, aplicaţii de oficiu, pachete grafice, utilite, mijloace de elaborare a produselor software pentru calculele şi modelări ştiinţifico-tehnice, etc. La moment, reprezentăm mai mult de 200 de producători mondiali.

Pe lîngă livrarea a peste 200. 000 de produse software, acordăm clienţilor sprijin consultativ la selectarea gamei necesare de produse, oferim posibilitatea instruirii complexe a specialiştilor conform platformei selectate, asigurăm suportul tehnic.
  • Parteneri
  • Clienţi
Oracle
Microsoft
Check Point
1C
Symantec
VMware
DocsVision
Websense
Adobe
Kaspersky
Corel
Citrix
Novell
Abbyy
Centrul de Guvernare Electronică
Casa Naţională de Asigurări Sociale
Agenţia Achiziţii Publice
Curtea de Conturi
Biroul Naţional de Statistică
Registru
Cadastru
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Afacerilor Interne
Inspectoratului Fiscal Principalde Stat
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Compania Naţională de Asigurări în Medicină
Proiecte
Registrul epidemiologic de stat