Disclaimer Acest mesaj conţine informaţie confidenţială şi protejată cu drepturi de autor sau care poate conţine orice alte drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea mărcii comerciale „DAAC System Integrator” fără acordul prealabil în scris al DAAC System Integrator SRL este interzisă. Dacă nu sunteţi destinatarul acestui mesaj vă rugăm sa-l ştergeţi şi să distrugeţi toate copiile. Dacă sunteţi destinatarul acestui mesaj nu trebuie să dezvăluiţi sau să distribuiţi acest mesaj către persoane terţe fără acordul companiei noastre. Compania noastră nu reprezintă, nu asigură şi/sau nu garantează că integritatea acestui mesaj a fost menţinută, nici că această discuţie nu conţine viruşi, interceptări sau interferenţe.