Istoria
1995 Înfiinţarea Departamentului TI în cadrul companiei DAAC-Hermes S.A. Primul proiect complex de livrare şi instalare a echipamentului de calcul pentru Academia de Administrare Publică 5 colaboratori
1996 Participarea la expoziţia de calculatoare ComInfo’96 (în viitor, compania devine participant permanent al expoziţiei)
1997 Înfiinţarea Departamentului Soluţiilor de Reţele Elaborarea şi integrarea proiectului de reţea corporativă Moldtelecom, cu conectarea a 40 de puncte (centrale telefonice urbane) la distanţă în întreaga ţară Realizarea proiectului reţelei corporative de distribuţie pentru grupul de întreprinderi InconGroup, care uneşte trei fabrici mari de conserve şi sediul central
1998 Crearea unui sistem de calcul integrat pentru Banca Comercială Română (reţea, servere şi alimentare, staţii de lucru şi echipamente periferice) Începutul colaborării cu furnizorul principal de servicii internet din Republica Moldova, compania Megadat (instalarea sistemelor Cisco şi Dell) Livrarea primului server cu 4 procesoare în Moldova, Dell PowerEdge 6100 15 colaboratori
1999 Implementarea sistemului de telecomunicaţii distribuite pentru oficiile companiei Moldcell Realizarea proiectului IT pentru PriceWaterhouseCoopers Moldova, pe baza echipamentului Dell Cîştigarea licitaţiei privind asigurarea tuturor oficiilor RM Cadastru cu echipament de calcul
2000 Realizarea unui proiect complex în oficiul autohton Union Fenosa, pe baza soluţiilor Sun Microsystems, Oracle Database, Dell, APC, FG Wilson, Cisco, ATI, ZyXEL, AESP A doua victorie în licitaţia pentru livrarea echipamentului de calcul pentru Cadastrul Funciar
2001 Înfiinţarea companiei DAAC Sistem pe baza Departamentului TI al DAAC-Hermes S.A. Livrarea şi predarea «la cheie» a sistemelor de servere şi reţelelor de stocare a datelor pe baza Sun Microsystems pentru Banca Naţională a Moldovei Instalarea primului sistem de videoconferinţe în Moldova pentru operatorul naţional Moldtelecom, pe baza soluţiilor Cisco şi Polycom. Reţelele de videoconferinţă au asigurat acoperirea tuturor localităţilor a Republicii Moldova (42 puncte de acces), utilizate de Guvernul RM pentru organizarea şedinţelor on-line 30+ colaboratori
2002 Livrarea şi predarea «la cheie» a platformei complexe pentru recensămîntul populaţiei, Departamentul de Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova (RISC-servere şi masive de stocare Sun Microsystems, Oracle Database, calculatoarelor Dell) Realizarea proiectului privind instalarea canalului de fibră optică de o lungime de 4 kilometri pe baza Gigabit Ethernet între filialele băncii Moldova-Agroindbank S.A. Realizarea proiectului complex de instalare a echipamentelor de telecomunicaţii şi de reţea pentru Sberbank (or. Tiraspol) Realizarea proiectelor de instalare a sistemului de cabluri structurate AMP NetConnect în Union Fenosa (Moldova) şi BC Mobiasbanca SA Integrarea proiectului de sistem digital de congres în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova
2003 Instruirea inginerilor la centrul de instruire Sun din Johannesburg (Africa de Sud) şi finisarea certificării în cadrul noului program de deservire a sistemelor Sun Livrarea şi predarea «la cheie» a sistemului de calcul, inclusiv servere, staţii de lucru, reţea locală şi periferice pentru Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova Integrarea proiectului de sistem digital de conferinţă în hotelul Jolly Alon Realizarea proiectului pentru modernizarea locurilor de muncă în Inspectoratul Fiscal de Stat şi livrarea a mai mult de 250 staţii de lucru Dell
2004 Implementarea proiectului privind complexul de hard- şi software pentru automatizarea producerii paşapoartelor conform comenzilor Guvernului Republicii Kîrgîze, lansarea Centrului de calcul şi a reţelei securizate, integrarea cu echipament specializat de personificare a formularului paşaportului de producerea DeLaRue (Marea Britanie), precum şi instruirea personalului şi deservirea tehnică (Soluţiile Dell, APC, OKI, AMP NetConnect) 60+ colaboratori
2005 Realizarea proiectului privind integrarea sistemelor furnizorului naţional de servicii: reţea IP, VoIP, acces în bandă largă, Metro, sistemul de billing, livrare a mai mult de 1500 de calculatoare la comanda Companiei Moldtelecom SA (soluţii Cisco Systems, ZyXEL Communications, KEYMILE, Oracle, Dell, Sun Microsystems, APC)
2006 Crearea companiei DAAC System Integrator ca extindere a DAAC Sistem SRL APC Authorized Depot Repair Service Center Realizarea celui mai mare proiect din Moldova privind integrarea Sistemului Informaţional în Casa Naţională pentru Asigurări Sociale (proiectul a inclus proiectarea, elaborarea complexă şi integrarea sistemului de pensii pe baza Oracle Database, crearea Centrului de prelucrare a datelor, precum şi asigurarea departamentelor teritoriale din cadrul CNAS din toată ţara cu echipamente ICT (Sun, Dell, Cisco APC etc.) Realizarea proiectului pentru automatizarea sistemului de gestionare financiară a reţelelor de vînzare cu amănuntul «AlloCard», Moscova (Microsoft SQL Server şi platforma «1C Întreprindere»)
2007 Realizarea proiectului pentru integrarea Sistemului Informaţional de gestionare a animalelor (include proiectarea, elaborarea complexă şi integrarea sistemului pe baza Oracle DataBase, crearea Centrului de Prelucrare a Datelor, precum şi asigurarea tuturor unităţilor din ţară cu echipamente ICT (Sun, Dell, Cisco APC, etc.) Realizarea proiectului «Registrul de Stat al Circulaţiei Producţiei Alcoolice» pentru Agenţia Naţională «MoldovaVin» – sistemul informaţional automatizat de identificare şi gestionare a evidenţei circulaţiei producţiei alcoolice şi produselor care conţin alcool 90+ colaboratori
2008 Introducerea sistemului de Management al calităţii conform standardului ISO 9001:2000, TUV CERT (Germania) Hitachi Associate Partner, Installation&Configuration, Authorized Service Provider Realizarea proiectului «Registrul de Stat al Circulaţiei Apelor» – sistemul informaţional automatizat pentru identificarea şi evidenţa apei îmbuteliate şi băuturilor răcoritoare pentru Centrul Naţional de Medicină Preventivă din Moldova Realizarea proiectului pentru elaborarea sistemului de gestionare financiară, pe baza platformei 1C: Întreprindere pentru Cancelaria de Stat, Ministerul Educaţiei, Centrul Naţional de Medicină Preventivă
2009 Realizarea proiectului «Declaraţie Rapidă» – proiect privind integrarea şi elaborarea sistemului informaţional automatizat de formare, colectare şi procesare a declaraţiilor fiscale cu folosirea codului de bare bidimensional pentru Inspectoratul Fiscal de Stat Realizarea proiectului «Registrul Epidemiologic de Stat» – crearea sistemului de înregistrare şi control a răspîndirii bolilor infecţioase pentru Ministerul Sănătăţii Realizarea proiectului «e-Cont al asigurării sociale» – permite accesul prin internet al contribuabililor şi persoanelor asigurate la datele contului din sistemul asigurării sociale 125+ colaboratori
2010 Realizarea proiectului «Registrul de Stat al Frecvenţelor şi Staţiilor de Radiocomunicaţii» – sistemul informaţional automatizat de atribuire, alocare şi asignare a benzilor de frecvenţă radio şi înregistrarea staţiilor de radiocomunicaţii pentru Centrul Naţional Pentru Frecvenţă Radio al Republicii Moldova Introducerea proiectului IPTV în Compania Moldtelecom pe baza produselor Cisco. Complexul construit include în sine toate ciclurile de procesare a semnalului la reţea prin satelit. Acest proiect de folosire a echipamentului de transcodare de la Compania Cisco a fost primul în lume
2011 #1 după vînzări a soluţiilor Docsvision printre ţările CSI şi ţările Baltice Realizarea celui mai mare IT proiect din Republica Moldova privind introducerea Sistemelor de Informaţie în Curtea de Conturi a Republicii Moldova – proiectarea, dezvoltarea şi implementarea sistemelor analitice, Managementul Documentelor, Gestionare a Sarcinilor, crearea Centrului de Prelucrare a Datelor, precum şi asigurarea utilizatorilor cu echipamente mobile necesare (Dell, Hitachi Data Systems, Cisco APC, etc.) Realizarea proiectului «Registrul de Stat al Infracţiunilor» – elaborarea noului sistem automatizat pentru evidenţa infracţiunilor, beneficiar fiind Ministerul Afacerilor Interne
2012 Premiul cel mai bun Premier Partener Cisco din Moldova Lansarea serviciului electronic «E-Reporting» - platforma unificată pentru formarea şi depunerea rapoartelor electronice, care se prezintă de către întreprinderi şi organizaţii în diferite instituţii de stat şi administraţie publică Realizarea proiectului Contact Center pentru Moldtelecom, în parteneriat cu compania Naumen
2013 Lansarea oficială a sistemului informaţional automatizat «Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice» Realizarea proiectului de IP telefonie pentru MobiasBanca, pe baza tehnologiilor Cisco Deschiderea oficiului IT Service Centru conform standardelor europene
2014 160+ colaboratori Implementarea proiectului Е - АARBI – Acces activ la registrul de bunuri imobiliare Implementarea standardului de securitate informațională ISO/IEC 27001:2005 Lansarea proiectului E-Raportare, parte a programului e-Transformare Lansarea primului proiect cash-in pe baza bancomatelor moderne Wincor Nixdorf CINEO Realizarea celui de al 2–lea program al proiectului Novateca Realizarea proiectului Soros Moldova pentru modernizarea instituțiilor de învățământ Decorarea de către Wincor Nixdorf pentru realizări deosebite în 2014: tripla îndeplinire a planului de vânzări a echipamentului bancar
2015 Compania DAAC System Integrator a primit decorația corporației Dell Region Winner 2015 pentru cel mai fidel partener Dell din Europa de sud-est Realizarea celui de al 3–lea program al proiectului Novateca Implementarea Data Centrului pentru una din cele mai mari bănci din Moldova; Realizarea proiectului pentru monitorizarea video ATMEYE IQ a 40 bancomate NCR destinate băncii MAIB; A fost obținut/confirmat standardul ISO9001:2008; Livrarea primelor bancomate CashIn pentru "Procreditbank"; Certificarea CISA ( Certified Information System Auditor) – certificarea recunoscută și acceptată la nivel mondial ce reprezintă un simbol al excelenței în domeniul auditului, control şi securitatății sistemelor informatice;
2016 Implementarea proiectului Multiscreen pentru operatorul national Moldtelecom Executia pentru 3 banci a proiectelor Glory in vederea numararii, verificarii si sortarii numerarului Modernizarea infrastructurii platformei de billing a companiei Moldcell pe baza sistemelor Dell Blade și Hitachi Storage Automatizarea activitatii Î.S. Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice pe baza platformei 1C Absolvirea auditului și primirea certificatului international TRACE pentru respectarea eticii in lucrul cu Clientii
2017 Exploatarea operationala 1C: ERP la Viorica Cosmetic - primul proiect de implementare integrală 1C: ERP in RM Realizarea proiectului SIEM pe baza producatorului RSA pentru o banca comerciala de top Livrarea echipamentului de procesare a bancnotelor provenite din circulație, Glory UW-500, pentru Banca Nationala a Moldovei Implementarea unui sistem de backup bazat pe Veritas Netbackup la operatorul Moldcell Livrarea în Procreditbank a primelor reciclatoare Diebold Nixdorf din Moldova Organizarea platformei corporative de unificare a mediilor de comunicare la Moldasig, pe baza sistemului Cisco Unified Communications Manager BE6000
2018 Deschiderea primului Centru de Securitate Informațională din Moldova; Realizarea unei campanii de conștientizare cu privire la problemele de securitate a informației și soluții - instruirea a peste 500 de persoane; Auditul sistemelor de management al securității informațiilor a 3 bănci comerciale conform cerințelor Băncii Naționale Implementarea Solutiei Integrate 1С:Întreprindere 8. Salariul și Managementul Resurselor Umane pentru 21 de companii - parte a unui Holding Implementarea Sistemului de Video Management „Milestone” la punctele de frontieră, platformă care permite forțelor de ordine accesul operativ la datele video, gestionarea lor, și respectiv asigurarea unei securități sporite
Conducerea
Sergiu GHINCU Director General

După absolvirea studiilor la Universitatea Tehnică din Moldova, a activat la crearea renumitei programe de poştă cu rădăcini moldoveneşti – The BAT. În anul 1994 a participat la formarea departamentului calculatoare personale în cadrul DAAC Hermes. Pe parcursul acestor ani de activitate în companie a urmat cursul carierei de la Inginer de Sistem şi Programator pînă la Director General. Interesat de ciclism şi înot.

Svetlana TOCTARIOVA Director Financiar

Activează în companie din momentul creării ei, începînd cu postul de contabil-şef adjunct. Intră în componenţa administraţiei companiei, este responsabilă de întreaga gamă de sarcini financiare, coordonează logistica. Înainte de activitatea în companie a avut experienţă de lucru în calitate de Economist într-o întreprindere industrială şi de Contabil-Şef într-o companie de producţie. Posedă studii superioare în economie. Deţine certificate «Moscow Business School». Preferă călătoriile cu scop de cunoaştere.

Petru USATÎI Director de Dezvoltare

Activează în cadrul Companiei din anul 2011. Responsabil pentru creşterea competitivităţii şi proiectele investiţionale. Absolvent al Universităţii de Economie şi Business de la Viena, Magistru în Ştiinţe Economice, Membru al Centrului de Excelenţă. Anterior a activat în consultanţă managerială, a ocupat funcţia de Director General în cadrul unui proiect media, a fost Director Comercial la DAAC System Integrator. În timpul liber preferă să călătorească şi practică vînătoarea.

Alexandru SAVINOV Director Departament Vânzări

Activează în cadrul Companiei din anul 2006. A început cariera de la Inginer IT în Service Centru, apoi a fost promovat în Departamentul Vânzări. Coordonează vânzările, procurările şi managementul proiectelor, interacţionează cu Clienţii cheie. Experimentat în soluţiile de auto-deservire bancară. Are studii tehnice superioare. Pasionat de motociclete şi călătorii.

Ivan SÎRBU Director Proiecte Software

A absolvit Universitatea de Stat din Moldova. De specialitate este Profesor de fizică. Activează în companie din anul 2004, în calitate de Manager Vînzări. În 2007 a iniţiat înfiinţarea Departamentului Proiectelor şi punerea în aplicaţie a metodologiei managementului de proiect bazată pe PMBoK (Project Management Body of Knowledge). Este responsabil pentru dezvoltarea direcţiei creării de software şi consultanţă. Este interesat de tenisul de masă. Credo: «În orice situaţie se poate de zis: poate fi şi mai rău…dar…mai rar!».

Andrei PROKOPIŞIN Director Tehnic

Activează în companie din anul 1997. A început activitatea în calitate de Inginer de Service. Pe parcursul carierei şi-a confirmat profesionalismul prin nenumărate certificate ale producătorilor mondiali de echipamente IT. Este responsabil pentru elaborarea soluţiilor tehnice moderne şi furnizarea de servicii IT la cel mai înalt nivel. Îi place să petreacă timpul liber în mod activ.

Contacte
Schema de amplasare Departamentul Vînzări Centrul de Deservire Socializare
       
Str. Calea Ieşilor 10, Chişinău,
Moldova, 2069-MD
Tel.: (+373 22) 509 709
Fax: (+373 22) 509 710
E-mail: info@dsi.md
Tel.: (+373 22) 509 750
E-mail: sales@dsi.md
Tel.: (+373 22) 509 777
E-mail: servicedesk@dsi.md