Audit şi Consultanţă

Conducerea fiecărei întreprinderi se confruntă cu întrebări privind realizarea avantajelor competitive, optimizarea proceselor de afaceri şi respectiv majorarea valorii activelor. Tehnologiile informaţionale reprezintă un instrument indispensabil pentru dezvoltarea afacerii. Totuşi, selectarea soluţiilor şi aplicarea eficientă a acestora necesită cunoştinţe profunde în domeniu şi expertiză tehnologică. Compania DAAC System Integrator are experienţă în proiecte începând cu auditul managementului diverselor sfere IT până la gestionarea tranziţiei la noile tehnologii.

Soluţii

Auditul SI şi Infrastructurii IT Auditul sistemelor informaţionale (SI) reprezintă activitatea de colectare şi evaluare a unor probe pentru a determina dacă sistemul informatizat este securizat, menţine integritatea datelor prelucrate şi stocate, permite atingerea obiectivelor strategice ale întreprinderii şi utilizează eficient resursele informaţionale. În cadrul unei misiuni de audit a sistemului informatic, cele mai frecvente operaţii sunt verificările, evaluările şi testările mijloacelor informaţionale, astfel:
 • Identificarea şi evaluarea riscurilor din sistem;
 • Evaluarea şi testarea controlului din sistem;
 • Verificarea şi evaluarea mediului informaţional, administrării sistemului informatic, aplicaţiilor informatice, securităţii reţelelor, planurilor şi procedurilor de recuperare a datelor, etc.;
 • Testarea integrităţii datelor.
Auditul infrastructurii IT reprezintă evaluarea complexă a modului în care infrastructura IT este proiectată şi implementată într-o companie, dar şi a măsurii în care aceasta corespunde nevoilor companiei şi susţine productivitatea angajaţilor. După colectarea minuţioasă a datelor, se efectuează o simulare a scenariilor critice, se analizează deficienţele şi riscurile înalt probabile, şi în final se generează cîteva seturi de recomandări raportate la posibilităţile clientului.
Proiectarea Arhitecturii Conceptuale Pe baza datelor auditului, specialiştii noştri elaborează conceptul viitorului sistem informaţional, care întruneşte următoarele componente:
 • Scopul şi obiectivele sistemului;
 • Actele normative care reglementează funcţionarea sistemului;
 • Arhitectura funcţională;
 • Arhitectura tehnică;
 • Relaţia cu alte sisteme interne şi externe existente;
 • Evaluare preliminară a costurilor sistemului.
Una dintre cele mai importante funcţii ale conceptului este determinarea limitelor de acoperire ale viitorului sistem informaţional. Aceasta permite aprecierea reală a eforturilor necesare pentru realizarea proiectului încă din stadiul cel mai timpuriu, şi de a exclude, cu bună ştiinţă, variantele irealizabile, astfel, crescând probabilitatea finalizării cu succes a proiectului de creare şi implementare a sistemului informaţional.
Formularea Cerinţelor Pe baza conceptului sistemului informaţional, specialiştii companiei elaborează termenii de referinţă.

Termenii de referinţă sunt un set de documente şi specificaţii care determină cerinţele faţă de sistemul informaţional şi funcţionalitatea acestuia. Pentru a pune cât mai clar sarcina designerilor, care, de fapt, vor crea sistemul informaţional, este necesar să se specifice, care informaţie va fi introdusă în sistem, sub ce formă, cum trebuie stocată, ce documente de ieşire (rapoarte sau documente financiare) trebuie să genereze sistemul. Termenii de referinţă determină, de asemenea, cerinţele faţă de confidenţialitate, de nivelul de protecţie al informaţiei şi multe alte condiţii „decorative”, pe care sistemul trebuie să le îndeplinească. La redactarea termenilor de referinţă trebuie să fie implicaţi numaidecât designeri profesionişti, care, în primul rând, sunt profund versaţi în toate aspectele tehnice şi văd toate „capcanele” posibile şi, în al doilea rând, posedă terminologie specială şi aparat conceptual special.
Gestiunea Proiectelor Serviciile noastre de consultanţă în sfera managementului proiectelor sunt bazate pe o experienţă vastă şi la moment pe cele mai bune practici existente. Ne concentrăm, în primul rând, pe înţelegerea corectă a cerinţelor clientului. Metodologia de management se bazează pe unul dintre cele mai bune standarde mondiale în domeniul Managementului Proiectelor - PMBOK®, elaborat de către Institutul de Management al Proiectelor (PMI). Planificarea şi documentarea se efectuează în conformitate cu regulamentul tehnic naţional „Procesele ciclului de viaţă al software-ului” RT 38370656 – 002:2006.

În cadrul proiectelor noastre, asigurăm asistenţă echipei de proiect a clientului în următoarele componente:
 • Consultaţii cu privire la componenţa şi structura echipei de proiect;
 • Asistenţă metodologică şi consultanţă în organizarea şi managementul proiectelor;
 • Asistenţă metodologică şi consultanţă în elaborarea standardelor corporative a managementului proiectelor;
 • Selectarea, livrarea şi adaptarea software-ului conform sarcinilor clientului în ceea ce priveşte managementul proiectelor;
 • Instruire şi traininguri cu privire la metodologia utilizată şi produsele software.
Exemple ale proiectelor implementate conform standardelor menţionate le puteţi găsi în compartimentul „Proiecte”.
Consultanţă în Implementare Experienţa acumulată în cadrul sutelor de proiecte realizate şi gama largă de servicii prestate în sfera IT ne permit să ţinem cont de toate aspectele la implementarea unui proiect:
 • Alegerea software-ului – determinarea criteriului de alegere în baza cerinţelor şi necesităţilor clientului, revizuirea soluţiilor existente şi oferirea asistenţei în luarea deciziei finale.
 • Managementul proiectelor – asigurarea asistenţei tehnice pe tot parcursul ciclului de viaţă al proiectului, inclusiv planificarea, implementarea, bugetarea, raportarea şi analiza riscurilor posibile.
 • Analiza de afaceri – analiza cerinţelor de afaceri şi a necesităţilor utilizatorului, transpunerea cerinţelor în specificaţii funcţionale şi colaborarea strânsă cu echipa de dezvoltare de-a lungul ciclului de elaborare.
 • Testarea software-ului – pregătirea şi executarea planurilor de testare, verificarea software-ului elaborat sau modificarea lui în conformitate cu cerinţele proiectului şi cerinţele utilizatorului final.
 • Punerea în aplicare – asigurarea transpunerii proceselor de afaceri pe o platformă nouă.
 • Asistenţă în procesul de punere în aplicare – asigurarea asistenţei şi dezvoltării soluţiei.
Training şi Certificare Fiecare proiect este însoţit de instruirea personalului clientului, ceea ce reprezintă o condiţie importantă pentru exploatarea corectă a sistemului informaţional şi, respectiv, a reuşitei proiectului. Instruirea este realizată fără abatere de la procesul principal de lansare a proiectului şi numai în cadrul proiectelor.

În viaţa profesională a fiecărui specialist din domeniul  IT apare necesitatea de a  confirma cunoştinţele nu numai prin experienţă şi abilităţi, dar şi prin  certificarea corespunzătoare.

În prezent, certificarea în domeniul  IT nu este doar o dovadă eficientă a cunoştinţelor, experienţei şi competitivităţii pe piaţa muncii, dar, de asemenea, Vă permite mult mai eficient şi mai rapid să executaţi responsabilităţile dumneavoastră de muncă.

Pentru realizarea certificării oficiale a competenţelor (cum ar fi, în baza programelor Cisco, Sun, Oracle, Microsoft, etc.), în companie a  fost deschis Centrul de testare autorizat  Pearson VUE şi Prometric.

Pentru a face cunoştinţă cu lista completă a examenelor disponibile, şi pentru a Vă înregistra pentru examen, puteţi accesa direct site-urile respective www.pearsonvue.com şi www.prometric.com .  Pentru informaţii detaliate asupra procedurilor de înregistrare şi certificare, puteţi contacta Administratorul centrului la numărul de telefon 0-22-509-774 sau la adresa de e-mail training@dsi.md .

Atenţie: Pentru a fi admis la examenul de certificare, este obligatoriu să prezentaţi în Centrul de testare două documente de identificare (unul cu fotografie şi semnătură, al doilea cu semnătură).

Centrul de testare se află pe adresa:
MD-2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10,
DAAC System Integrator, Centrul de testare, etajul 3, of.315
 • Parteneri
 • Clienţi
Oracle
Microsoft
1C
Pearson VUE
Prometric
USAID
CAPMU
UCIMP
Organizaţia Internaţională pentru Migrare
World Bank
Centrul de Guvernare Electronică
Casa Naţională de Asigurări Sociale
Agenţia Achiziţii Publice
Viorica Cosmetic
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Afacerilor Interne
Inspectoratului Fiscal Principalde Stat
Proiecte
Evaluarea Subsistemului Informaţional al Biroului Migraţie şi Azil