Aplicaţii de Afaceri

În condiţiile dezvoltării dinamice a pieţei, calitatea şi timpul de reacţie a deciziilor determină succesul companiei. Problema abordării obişnuite de analiză a datelor constă în faptul că până la obţinerea şi prelucrarea informaţiei, datele devin neactuale. Compania noastră oferă un spectru larg de soluţii: de la colectarea datelor critice şi sistematizarea proceselor complexe până la analiza performanţei în timp real şi simularea scenariilor de perspectivă. Demn e de menţionat faptul că aplicarea soluţiilor date permite alinierea proceselor companiei şi de afaceri în corespundere cu cele mai eficiente modele existente în practica mondială. Pentru mai multe detalii vizitaţi pagina http://1c.integrator.md

Soluţii

Business Inteligenţă (BI) Companiile folosesc BI pentru a îmbunătăţi procesul de luare a deciziilor, de a reduce cheltuielile şi de a identifica noi oportunităţi de afaceri. BI poate gestiona cantităţi enorme de date nestructurate pentru a ajuta la identificarea, dezvoltarea şi, de altfel, crearea oportunităţilor noi. Aceste procese se realizează cu ajutorul conceptelor analitice, sistemelor software şi IT adecvate, care evaluează datele propriei companii, ale concurenţilor sau ale dezvoltării pieţei.

Astfel, BI permite vizualizarea interactivă a datelor, accesarea datelor, explorarea, înţelegerea şi descoperirea de noi informaţii, precum şi comunicarea informaţiilor. Cunoştinţele acumulate oferă companiilor posibilitatea de a face procesele de afaceri, precum şi relaţiile cu clienţii şi furnizorii mai profitabile, de a reduce cheltuielile, de a minimaliza riscurile şi de a mări valoarea. Aplicând oportunităţile noi şi implementând o strategie efectivă, vă asigurţi un avantaj competitiv pe piaţă şi o stabilitate pe termen lung.

Noi vă vom ajuta la alegerea celei mai potrivite soluţii din spectrul celor existente, asigurînd integrarea cu toate sistemele informaţionale şi oferind un suport continuu pentru o funcţionalitate stabilă.
Planificarea Resurselor Intreprinderii (ERP) Acest produs este implementat de către companii pentru a facilita integrarea tuturor informaţiilor pe o platformă unică. Scopul ERP-ului este să asigure transparenţa datelor în cadrul unei companii şi să faciliteze accesul la orice tip de informaţie utilă în desfăşurarea activităţii. Sistemul ERP organizează procesele şi activităţile de afaceri punând la dispoziţie informaţii rapide, concrete şi concise. Informaţiile sunt prezentate într-un format gata de utilizat, conform necesităţilor personalului care utilizează aplicaţia. Comunicarea între companie şi clienţi devine mai rapidă şi mai eficientă. De asemenea, oferă suport în luarea deciziilor manageriale pe baza unor informaţii inteligente oferite în timp real. Astfel, sistemul ERP poate îmbunătăţi considerabil calitatea şi eficienţa afacerii, iar activitatea comercială a companiei va dobândi flexibilitatea şi energia necesară în vederea utilizării pe deplin a activităţii.

Compania "DAAC System Integrator" SRL avînd experienţă bogată în dezvoltarea şi implementarea diferitor soluţii pe platforma «1C:Întreprindere» a luat decizia de a localiza produsul «1С:ERP Управление предприятием» în conformitate cu legislaţia naţională. Noi oferim Clienţilor noştri abordarea individuală privind metoda de trecere pe platforma «1С:ERP» reieşind din nivelul de automatizare actual şi priorităţile Clientului. 
Automatizare şi Gestionare În Moldova, cea mai raspîndita platformă pentru automatizarea şi gestionarea proceselor de afaceri este considerată 1C. Noi oferim cele mai diverse soluţii bazate pe ultima versiune a platformei: evidenţa contabilă şi bugetarea (pentru toate tipurile de activitate, inclusiv pentru proiectele Băncii Mondiale, organizaţii bugetare, instituţii medicale, etc.), gestiunea relaţiilor cu clienţii, a documentelor, a cadrelor, a activităţii comerciale, a producerii, şi altele.
 
Lista soluţiilor oferite pe platforma 1C poate fi accesată aici.
 
Mai jos sunt descrise posibilităţile modulelor oferite, pe diverse platforme.
 
Finanţe (FM)

Pe lîngă funcţiile de bază legate de evidenţa contabilă, managementul finanţelor are drept scop gestionarea efectivă a banilor în aşa mod, încât să fie atinse obiectivele companiei. Reprezintă o funcţie specializată, care este asociată direct cu conducerea. Acesta mai include modul de a spori capitalul, modul în care el trebuie alocat (bugetarea). Se referă nu numai la bugetarea pe termen lung, dar şi la alocarea resurselor pe termen scurt, ca de exemplu activele curente. Modulul acoperă, de asemenea, politicile de dividende ale acţionarilor.
 
Relaţii cu Clienţii (CRM)

Această aplicaţie are drept scop atragerea, reţinerea şi fidelizarea clienţilor. Într-un sens mai larg, CRM include activităţile aferente departamentelor de marketing, vânzări, financiar şi suport tehnic la clienţi, potenţiali clienţi, furnizori şi parteneri. Scopul acestei aplicaţii este de a unifica interacţiunile unei companii cu clienţii acesteia şi de a valorifica informaţiile pe care le obţin despre aceştia. Un sistem CRM susţine atragerea atenţiei sporite celor mai profitabili clienţi şi generarea de noi oportunităţi.
 
Resurse Umane (HRM)

Aşa cum colaboratorii unei companii sunt valoarea ei cea mai mare, este necesară implementarea unui sistem de gestionare a forţei de muncă în companii. Aplicaţia HRM într-o companie este responsabilă de atragerea, selectarea, formarea, evaluarea şi recompensarea colaboratorilor. În mediul actual de lucru, toate companiile sunt interesate în păstrarea talentelor şi cunoştinţelor deţinute de către colaboratorii săi. De aceea, implementarea acestui tip de aplicaţie devine tot mai importantă.
 
Documente şi Contentul Întreprinderii (DMS, ECM)

În economia modernă este necesar de a putea gestiona informaţii electronice de orice tip. Prin urmare, este necesar de a organiza datele companiilor, care stau la baza creării de valoare. Scopul aplicaţiei ECM este să simplifice gestionarea informaţiilor corporative prin simplificarea stocării, a securităţii, a controlului, a procesului de rutare şi a retenţiei. Printre beneficiile unei companii se includ următoarele: eficienţă îmbunătăţită, un control mai bun şi cheltuieli reduse.
 
Proiecte (PM)

Project Management constă în planificarea, organizarea şi gestionarea sarcinilor şi resurselor, ce urmăreşte atingerea unui obiectiv, în condiţiile existenţei unor constrângeri, referitoare la timp, resurse şi costuri. Managementul de succes al proiectului necesită planificarea minuţioasă pentru satisfacerea obiectivelor tehnice, satisfacerea cerinţelor de timp ale proiectului şi încadrarea în bugetul proiectului. Metodologia de management în compania noastră se bazează pe unul dintre cele mai bune standarde mondiale în domeniul Managementului Proiectelor - PMBOK®, elaborat de către Institutul de Management al Proiectelor (PMI).
 
Business Procese (BPM)

BPM îşi propune să integreze toate aplicaţiile afectate în cadrul unei companii, de a monitoriza procesele şi de a asambla toate informaţiile necesare. Această aplicaţie oferă o funcţionalitate completă a fluxului de lucru, oferind monitorizarea procesului şi a datelor la nivel de server. Scopul aplicaţiei este de a îmbunătăţi continuu eficacitatea şi eficienţa afacerii tinzând spre inovaţie, flexibilitate şi integrare cu tehnologia.
  • Parteneri
  • Clienţi
1C
CAPMU
UCIPE
UCIPM
Centrul de Guvernare Electronică
Fiscservinform
Fidesco
Viorica Cosmetic
Red Nord Vest
Ernst & Young
Grawe Carat Asigurări
Auto Mall
Glorinal
Bojo Vin
Curtea de Conturi
Moldatsa
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova
Ministerul Sănătăţii
Cancelaria de Stat
Proiecte
Implementarea produsului software «Managementul întreprinderii (ERP) 2.0» pe platforma 1C: Întreprindere 8.3.